Get Adobe Flash player

O FirmÄ›

 

Firma ELSY-CZ s.r.o. vznikla v roce 2010 vyčleněním vývoje a výroby elektronických systémů z původní firmy ELSY spol. s r.o. (Elektronické Systémy spol. s r.o.), která byla založena v roce 1991 pracovníky elektrotechnického výzkumného ústavu VÚSE Praha v době ukončení jeho činnosti.

firma

V letech 1991-1993 jsme pro český průmysl dodávali měřicí systémy s odolností proti rušení a umožňující izolovaná měření s napětím vyšším než 5kV. Na tyto produkty jsme navázali realizací digitálního měřicího systému s přesností 12-ti bitů, vzorkovací frekvencí do 10MHz a kapacitou paměti řádu MB na kanál. Růst firmy po tomto období je spojen s úspěšným vývojem a následnými dodávkami podvojných přípojek PP-1 pro společnost Telefónica ČR,a.s., která se stala v letech 1994 - 1998 naším nejvýznamnějším obchodním partnerem.
 
 Od roku 1994 jsme vyrábÄ›li sluchátkové dorozumívající soupravy, zkuÅ¡ební mikrotelefony ZM-1 a propalovací přístroje PP-500 a od roku 1995 zajiÅ¡Å¥ujeme servis zařízení pro ochranu sdÄ›lovacích kabelů SPT TELECOM,a.s. a dodáváme pro tento účel zařízení ADEL s.pa. Italia a A.D.C.E.F. Francie. Vyvinuli a vyrábÄ›li jsme systém kontrol vstupu (SKV) na komponentech DALLAS a bezkontaktních kartách TIRIS firmy Texas Instruments.
 
 V roce 1997 začíná vývoj signálních generátorů, které od roku 1998 jsou nabízeny na náš trh. Po dobu cca 5-ti let jsme vyrábÄ›li generátor SG30 (1Hz - 30MHz) a do roku 2008 signální generátor SG2000 (100kHz - 2000MHz). Z dalších výrobků vysokofrekvenční (VF) techniky lze uvést VF měřič výkonu PowerMeter PM4000, skalární analyzátor NA2000, modul VCO 1GHz, diodové VF detektory atd.

V návaznosti na SG 2000 jsme v roce 2009 až 2010 vyvinuli nový signální generátor SG 3000 (100 kHz až 3000 MHz), který od června 2011 dodáváme na náš trh.
 
 KromÄ› tÄ›chto výrobků nabízíme napájecí zdroje v Å™adÄ› 13,8V/1.5A, 4A, 10A popÅ™. 24V/4A, 10A.
 
 Pro firmu Vágner pool jsme vyvinuli a dodáváme analogové a digitální regulátory teplot.
 
 V posledních letech se zabýváme pÅ™edevším vývojem elektronických systému na zakázku. Z obchodní činnosti vyjma dodávek pro Telefónica ÄŒR, a.s. firma ELSY-CZ s.r.o. zastupuje pro ÄŒeskou a Slovenskou republiku nÄ›meckou firmu NEOSID GmbH - výrobce feritů, sdÄ›lovacích cívek a helixových filtrů.
 

Hledej